Producenci

Kategorie

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach podaj swój adres e-mail:

                                                                                                       POGOTOWIE dla ZWIERZĄT 24 h - zadzwoń 604 250 963

Warunki Sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY

Sklep internetowy wetzoo.pl działa pod adresem http://www.wetzoo.pl

1. Zamawianie towaru

Klientem sklepu internetowego wetzoo.pl może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.wetzoo.pl .Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej składa zamówienie wskazując na produkt, którym jest zainteresowany poprzez wybór polecenia "do koszyka". Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, w przypadku wybrania płatności gotówką za pobraniem, po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie sklepu internetowego wetzoo.pl, natomiast w przypadku wybrania płatności z góry przelewem, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez sklep internetowy wetzoo.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatność.

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu nadania przez firmę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości lub części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez firmę rezygnacji Klienta. Klientowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty odsetek z tego tytułu. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie sklepu internetowego wetzoo.pl w zakładce "moje konto"/

W chwili przyjęcia zamówienia nie gwarantujemy jego pełnej realizacji.

Ceny towarów podano w złotówkach, zawierają one podatek VAT, nie zawierają informacji o kosztach przesyłki. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego wetzoo.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest podawana w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, co nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych.

2. Dostawa towaru i sposoby płatności

Towar dostarczamy pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej wg cennika. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi przesyłki oraz wybranego przez Klienta sposobu płatności. Faktyczny koszt dostawy widoczny jest po dodaniu artykułów do koszyka, wybraniu sposobu wysyłki oraz płatności. Orientacyjne koszty dostawy znajdują się w zakładce Dostawa. Prosimy o sprawdzenie w obecności kuriera czy przesyłka nie jest uszkodzona, w przeciwnym wypadku należy sporządzić wraz z kurierem protokół szkody. Brak protokołu szkody uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji.

Przybliżony termin realizacji podany jest przy każdym produkcie na stronie produktowej, jest to informacja o licznie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi realizacja zamówienia na dany produkt Jest to termin orientacyjny liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Do powyższego terminu należy doliczyć czas dostawy przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy, w przypadku Poczty Polskiej czas dostawy to 1-5 dni roboczych, natomiast w przypadku firmy kurierskiej od 1 do 2 dni roboczych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony termin dostawy z uwagi na okoliczności, które nie są od niej zależne. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także jeśli zakup ich od dostawców firmy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa istnieje możliwość anulowania całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia), anulowania zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie). Klient zobowiązany jest przesłać drogą e-mail informację o wybranej opcji.

W przypadku braku w magazynie produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, firma ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 dni, licząc od daty jej zawarcia. Firma zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego sklepu internetowego wetzoo.pl, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie wetzoo.pl błędnych cen lub opisów produktów. Jeżeli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry firma zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w ciągu 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klientowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty odsetek z tego tytułu.

Za zamówiony towar Klient może zapłacić gotówką w momencie odbioru przesyłki lub przelewem na konto bankowe. Zastrzegamy sobie prawo wykluczenia w konkretnym przypadku określonego sposobu płatności lub żądania płatności z góry.Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności przy jednym zamówieniu.

W przypadku wyboru płatności przelewem należność za zamówiony towar należy wpłacić z góry na następujący rachunek bankowy:

Usługi Weterynaryjne TOMVET Tomasz Pawłowski ul. Gen. Pułaskiego 23, 06-200 Maków Mazowiecki

BRE SA-WBE/Łódź nr rach.: 47 1140 2004 0000 3702 2508 6510

wysyłka zamówionego towaru nastąpi po otrzymaniu należności na rachunek bankowy.


Akceptacja warunków sprzedaży jest jednoznaczna z udzieleniem przez Kupującego pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy z Pocztą Polską lub firmą kurierską dotycząca wysyłki towaru.

W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

Do chwili uiszczenia pełnej należności towar pozostaje własnością Usługi Weterynaryjne TOMVET Tomasz Pawłowski

Ceny towarów podano w złotówkach, zawierają one podatek VAT, nie zawierają informacji o kosztach przesyłki.

Towar dostarczamy wyłącznie na terenie Polski.

3.Zwrot towaru

Gwarantujemy Państwu możliwość zwrotu, bez podania przyczyny, zamówionego, ale nieużywanego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwracany artykuł musi być zapakowany w oryginalne opakowanie, a fabryczne zabezpieczenia nie mogą być uszkodzone. Zwracany artykuł wraz dowodem zakupu oraz dokumentem zwrotu należy przesłać na koszt własny w stanie niepogorszonym. Towar zawierający gratis należy zwrócić w całości.

Jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. nr 53 poz. 533 z późn. zm.) produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania. Przez produkty lecznicze rozumieć należy substancję lub mieszaninę substancji przedstawianą jako posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działąnie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Formularz odstąpienia od umowy znajduje się pod linkiem http://wetzoo.pl/pl/i/Formularz-zwrotu/19

Zwrotu należy dokonać na adres:

Klinika Weterynaryjna TOMVET

ul. Szwankowskiego 8, 01-318 Warszawa

Nie przyjmujemy przesyłek zwrotnych za pobraniem. Klient ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Równowartość zwróconego towaru zostanie Państwu przesłana przelewem bankowym na konto lub przekazem pocztowym (w tym przypadku zwracana należność zostanie pomniejszona o koszty opłaty pobranej przez Pocztę Polską) nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, jednak Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem. Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zapłaty odsetek z tego tytułu.

4. Reklamacje

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
W przypadku uzasadnionej reklamacji sklep wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, a jeżeli wymiana nie będzie możłiwa zwróci równowartość ceny reklamowanego produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji (Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zapłaty odsetek z tego tytułu) lub dodatkowo zaproponuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Reklamowany produkt należy przesłać na adres:

Klinika Weterynaryjna TOMVET

ul. Szwankowskiego 8, 01-318 Warszawa

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi Klient, nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki będą rozpatrywane tylko pod warunkiem otrzymania protokołu szkody sporządzonego przez kuriera dostarczającego przesyłkę.

5. Zwrot należności Klientom

Firma dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją, zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu na nowy.

Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, za pomocą którego Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie, bądź na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w dokumencie zwrotu lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta w dokumencie zwrotu (w tym przypadku zwracana należność zostanie pomniejszona o koszty pobrane przez Pocztę Polską). Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zapłaty odsetek.

Firma nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Klientowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa powyżej, zwrot może nastąpić bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty kredytowej lub karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz firmy.

6. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. informujemy, że Państwa dane osobowe przechowywane są w zbiorze danych firmy Usługi Weterynaryjne TOMVET Tomasz Pawłowski ul. Gen. Pułaskiego 23,06-200 Maków Maz. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby naszej firmy i przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówienia, statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Rejestrując się w sklepie internetowym wetzoo.pl wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez naszą firmę Państwa danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizownie zamówień Klienta w sklepie internetowym wetzoo.pl. Firma nasza może udostępnić Państwa dane osobowe innej firmie w celach reklamowych i promocyjnych z zachowaniem wymogów określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Dysponują Państwo prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby naszej firmy.

Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym wetzoo.pl. Firma nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

7. Postanowienia końcowe

Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego wetzoo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dostępność informacji o produktach na stronach sklepu internetowego wetzoo.pl nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego wetzoo.pl zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn od niej niezależnych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w sklepie internetowym wetzoo.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.

Ceny podane w sklepie internetowym wetzoo.pl nie są cenami obowiązującymi w Klinice Weterynaryjnej TOMVET.

Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego wetzoo.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej.

Firma zastrzega sobie prawo zmiany WS.

Sklep internetowy Shoper.pl