Producenci

Kategorie

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach podaj swój adres e-mail:

                                                                                                       POGOTOWIE dla ZWIERZĄT 24 h - zadzwoń 604 250 963

Reklamacje i zwroty

Zwrot towaru

Gwarantujemy Państwu możliwość zwrotu, bez podania przyczyny, zamówionego, ale nieużywanego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwracany artykuł musi być zapakowany w oryginalne opakowanie, a fabryczne zabezpieczenia nie mogą być uszkodzone. Zwracany artykuł wraz dowodem zakupu oraz formularzem odstąpienia od umowy należy przesłać na koszt własny w stanie niepogorszonym. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Towar zawierający gratis należy zwrócić w całości.

Jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2004 r. nr 53 poz. 533 z późn. zm.) produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania. Przez produkty lecznicze rozumieć należy substancję lub mieszaninę substancji przedstawianą jako posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Formularz odstąpienia od umowy znajduje się pod linkiem http://wetzoo.pl/pl/i/Formularz-zwrotu/19

Zwrotu należy dokonać na adres:

Klinika Weterynaryjna TOMVET

ul. Szwankowskiego 8, 01-318 Warszawa

Nie przyjmujemy przesyłek zwrotnych za pobraniem.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzymuje zwrot płatności z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep. Zwrot płatności zostanie Państwu przesłany przelewem bankowym na konto lub przekazem pocztowym (w tym przypadku zwracana należność zostanie pomniejszona o koszty pobrane przez Pocztę Polską) nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, jednak sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem. Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zapłaty odsetek z tego tytułu.


Reklamacje

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
W przypadku uzasadnionej reklamacji sklep wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, a jeżeli wymiana nie będzie możłiwa zwróci równowartość ceny reklamowanego produktu w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji (Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zapłaty odsetek z tego tytułu) lub dodatkowo zaproponuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Reklamowany produkt należy przesłać na adres:

Klinika Weterynaryjna TOMVET

ul. Szwankowskiego 8, 01-318 Warszawa


Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi Klient, nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Prosimy o sprawdzenie w obecności kuriera czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń kurier musi sporządzić protokół szkody, w przeciwnym wypadku reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki nie będą uznawane.


Zwrot należności Klientom

Firma dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

-anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,

-zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej,

-uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu na nowy.

Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, za pomocą którego Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie, bądź na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w dokumencie zwrotu lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta w dokumencie zwrotu (w tym przypadku zwracana należność zostanie pomniejszona o koszty pobrane przez Pocztę Polską). Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zapłaty odsetek.

Firma nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Klientowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa powyżej, zwrot może nastąpić bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty kredytowej lub karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz firmy.

Sklep internetowy Shoper.pl